Eindhoven Municipality, NL

Als kennisstad, focust Eindhoven zich op het creëren van ondersteuningsstructuren voor innovatie, voor de arbeidsmarkt, en op het gebied technologie en business development. Als reactie op de crisis van de jaren negentig werd het programma HORIZON ontwikkeld, wat in 2005 leidde tot de oprichting van Stichting Brainport, een hecht samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Brainport, die samen de ‘Triple Helix’ vormen.

In 2011 werd de Brainport 2020 Strategie uitgebracht, waarmee Eindhoven de Triple Helix samenwerking nog verder versterkte door de verbanden met de Europese strategische doelstellingen aan te scherpen, om op die manier de positie als top kenniseconomie te verbeteren.

De stad heeft een baanrecord op het gebied van governance en innovatieve project ontwikkeling. Als grootste lokale autoriteit van de regio en innovatiecentrum van Nederland heeft Eindhoven belangrijke bevoegdheden om de economische ontwikkeling en het innovatie beleid te beïnvloeden. Dit is de good practice die Eindhoven wil inbrengen in het CCIC project: hoe de regio een succesvol Triple Helix samenwerkingsverband tot stand heeft gebracht – een innovatieve manier van werken binnen de lokale publieke organisatie.

In 2011 bevindt Eindhoven zich in een moeilijke situatie vanwege de economische en financiële crisis. Tegelijkertijd blijft de stad werken aan de hoge ambities als globale toptechnologie regio. In 2012 leiden de effecten van de crisis tot omvangrijke bezuinigingen, ontslagen en de toenemende uitdaging, als opdracht vanuit de centrale overheid, om méér diensten aan te bieden met minder financiële middelen. Nooit tevoren was in Eindhoven de druk om te innoveren in de publieke sector zo groot als nu.

Dat is de reden dat Eindhoven graag wil leren van andere project partners over nieuwe en doeltreffende benaderingen om de lokale autoriteit te organiseren om de ongeëvenaarde uitdagingen aan te gaan. Een voorbeeld van een nieuwe benaderingswijze is de toenemende interesse in beleid voor innovatieve publieke aanbestedingen – het verkrijgen van een betere aansluiting op de kern organisatie: “werken in de stad, voor de stad”. De aanhoudende crisis heeft tot gevolg dat het nog belangrijker is geworden om snel en succesvol resultaat te behalen. Daarom kijkt Eindhoven graag naar andere partners en de manier waarop zij een hoog niveau van dienstverlening aanbieden bij veranderende omstandigheden.